Kanske ingen skolstängning i Sala kommun

Det blir inget beslut om nedläggning av Salbo och Kumla skolor i Sala kommun nästa månad. I varje fall inte om kommunalrådet Carola Gunnarsson får bestämma.
Carola Gunnarsson menar att resultatet av den stora föräldrenkät som delas ut om några veckor vara klar, innan man kan fatta något sådant beslut. Hon anser att enkäten, som tillkommit på kommunstyrelsens initiativ, är avgörande för den framtida samhällsplaneringen i Sala. Carola Gunnarsson tycker däremot att det är bra att Barn- och utbildningsförvaltningen kommit igång med den nödvända analysen av sin verksamhet. Många av de förslag till besparingar som nämnden presenterat kan mycket väl genomföras, säger hon vidare.