västerås

Ängsö naturskyddsområde säljs troligen inte

Idag beslutade kommunstyrelsen i Västerås att Ängsö naturreservat även i fortsättningen ska skötas av Westmannastiftelsen. Ängsö kommer alltså inte säljas vidare eller styckas upp i olika delar. Det är alltså själva naturreseravet och slottet som inte får säljas.

Men kravet på stiftelsen är att Ängsö i framtiden klarar sin egen ekonomi då Västerås inte kommer att skjuta till några skattepengar.