Nyöppning av Malmahemmet beslutas idag

Individ- och familjenämnden i Västerås ska idag fatta beslut om Malmahemmet ska öppnas i december, eller inte.
Malmahemmet har varit stängt sedan 2002, då den tidigare ägaren Frälsningarmén drog sig ur verksamheten. Kommunen skulle ha tagit över redan vid årsskiftet, men på grund av dålig ekonomi så blev det inte så. Men när det stod klart att det bara fanns åtta härbärgesplatser i hela Västerås i vinter startade diskussionerna om att öppna Malmahemmet igen. Nu vill kommunen erbjuda de hemlösa missbrukarna ytterligare sex akutplatser på Malmahemmet, och missbrukarna behöver inte vara drogfria för att få komma in. Men till skillnad från övriga härbärgesplatser, där man bara får stanna en natt ska de boende vara garanterade en sängplats en vecka i sträck. Dessutom ska Malmahemmet ha ytterligare 14 platser i ett så kallat motivationsboende. Det vänder sig till missbrukare som vill förändra sitt liv. Där ska missbrukarna få bo i upp till ett halvår, och det är krav på drogfrihet. Samtidigt stänger man Iggebyvillan med 13 platser, som fungerar som ett motivationsboende idag. I den handlingsplan mot hemlöshet som Individ- och familjenämnden klubbar igenom idag tar man också upp vad som kommer att behövas inom några år för att missbrukarvården ska fungera. Politikerna vill bland annat ha en gruppbostad för personer med psykiska problem, och speciallösningar för psykiskt sjuka missbrukare som inte kan bo tillsammans med andra. Men det kommer att ta flera år innan det här blir verklighet...