Norberg

S och MP satsar på lokalt samarbete

I Norberg har Miljöpartiet med ett enda mandat fått en vågmästarroll. Socialdemokraterna har 15 av 31 mandat i fullmäktige och det räcker med ett mandat till för att få majoritet. Hittills har det inte handlat om något uttalat samarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men det kommer det att göra inför valet 2010.

– Ja, det blir det. Det deklarerar vi redan innan valet, att får vi en majoritet ihop så kommer vi att samarbeta, säger Peter Lind, Miljöpartiet i Norberg. 

Vad vinner Miljöpartiet på det? 

– Dels att vi får vara med och påverka litet längre in i kommunpolitiken. Få in miljö, klimat, energifrågor, framförallt. Socialdemokraterna står för många andra värderingar som jag delar, så jag tycker det är en ganska naturlig samarbetspartner, säger Miljöpartiets Peter Lind. 

Den naturliga samarbetspartnern för Socialdemokraterna borde egentligen vara Vänsterpartiet, men så ser det inte ut i Norberg. 

– Det är svårt att säga. Jag tror att grunden till att vi egentligen sedan -94 inte haft något direkt formaliserat samarbete, är att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna traditionellt har varit de två stora partierna. Det är klart att det kanske till viss del har försvårat samarbetet mellan våra partier, säger Kenneth Östberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Norberg.

I stället har Socialdemokraterna och Miljöpartiet funnit varandra, ett samarbete som nu kommer att formaliseras. 

– Jag delar Peters uppfattning helt och hållet. Det har fungerat väldigt bra den här perioden. Allt talar väl ändå för att vi ska försöka hitta en mer formaliserad samverkan inför valet nästa år säger Kenneth Östberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Norberg.

Monica Elfström
nyheterna.vstm@sr.se