Riksdagspartier lägger länsbytesförslag

Heby kommun ser ut att ha tagit ett steg närmare länsbyte. I riksdagens konstitutionsutskott, KU, skriver de fem partier som är för ett länsbyte nu ett gemensamt förslag om att riksdagen ska uppmana regeringen att ge riksdagen rätt att besluta i länsbytarfrågor, erfar P4 Västmanland.
Frågan om Heby kommun ska få byta från Västmanlands till Uppsala län har hittills varit en regeringsfråga. Anledningen är det inte finns någon lagparagraf som reglerar hur landet ska delas in i län. Det blir därmed en ren expeditionsfråga som automatiskt hamnar på regeringens bord. Det tycker vissa inom riksdagens opposition saknar logik. De ifrågasätter varför ska riksdagen få besluta om kommunindelning men inte om länsindelning. Väntas reservera sig i KU I KU väntas socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans lägga och klubba igenom ett förslag om att alla motioner som vill att Heby ska få byta län ska avslås. Samtidigt väntas alltså de resterande fem partierna i utskottet - moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet - reservera sig, och istället uppmana regeringen att ge riksdagen ett förslag till ny indelningslag där alltså riksdagen skulle få rätten att besluta hur Sverige ska delas in i län. I KU är de fem partierna i minoritet men i riksdagen som helhet är de i majoritet, om än bara med en rösts övervikt. Det innebär att om de håller fast vid sin gemensamma linje från KU kan det alltså resultera i en uppmaning från riksdagen till regeringen att föreslå en ny indelningslag med nämnda innebörd. Sedan är frågan om regeringen verkligen gör det. Kamp framför allt i riksdagen I samband med valet 1998 röstade en majoritet av Heby-borna ja till ett byte av länstillhörighet från Västmanlands till Uppsala län. Sedan beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom folkomröstningsresultatet. I april 2001 beslutade regeringen sig för att säga nej, men den politiska kampen har fortsatt och förs nu alltså inte minst i riksdagen.