Sänkt kyrkoskatt i Kungsör = höjd kommunalskatt?

Svenska kyrkan i Kungsör sänker kyrkoavgiften. Orsaken är att kyrkan har så god ekonomi att man inte anser att man bör ta ut mer pengar.
Anders Larsson, ordförande i kyrkonämnden i Kungsör, säger till P4 Västmanland att man hoppas att de människor som till äventyrs skulle tänka sig gå ur Svenska Kyrkan kan tänka sig vara kvar nu. Avgiften sänks med sju öre till 1 krona och 30 öre per intjänad hundralapp. Anders Larsson säger också att säkningen av kyrkoavgiften ger Kungsörs kommun möjlighet att ta det skatteutrymmet i anspråk, d v s genom höjd kommunalskatt. Det skulle innebära att de kungsörsbor som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan får en höjning av den totala skatten.