Malmahemmet öppnas igen

Individ- och familjenämnden i Västerås bestämde igår att öppna Malmahemmet igen den 15:e december. Man antog också en ny handlingsplan mot hemlöshet.
Det innebär att de hemlösa missbrukarna får ytterligare sex akutplatser; platser där de inte behöver vara drogfria för att få komma in. Men till skillnad från övriga härbärgesplatser, där man bara får stanna en natt, ska de boende vara garanterade en sängplats en vecka i sträck. Dessutom ska Malmahemmet få ytterligare 14 platser i ett så kallat motivationsboende, som vänder sig till missbrukare som vill förändra sitt liv. Samtidigt stängs Iggebyvillan med 13 platser, som fungerar som ett motivationsboende idag. Men nämnden var inte enig i sitt beslut - Miljöpartiet och de borgerliga reserverade sig. Beslut i frågan om Citykyrkan ska tvingas ta betalt av de hemlösa för de luncher man serverar ska troligen fattas på nästa nämndsammanträde i november.