Länsbytesförslag oroar oppositionen

Ett förslag från riksdagens majoritet i Konstitutionsutskottet, KU, skapar oro inom oppositionen i Heby. Förslaget uppmanar regeringen att ge riksdagen rätt att besluta i länsbytarfrågor.
I morse rapporterade vi att miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna i KU vill att riksdagen som helhet ska uppmana regeringen att lägga ett förslag till en ny indelningslag med en innebörd som skulle ge riksdagen rätt att besluta om hur Sverige ska delas in i län. De fem partierna är visserligen i minoritet i utskottet, men i majoritet i riksdagen som helhet. Det betyder att riksdagen faktiskt kan komma att bifalla förslaget och därmed vidarebefordra uppmaningen från KU till regeringen. Det oroar det socialdemokratiska oppositionsrådet Carina Schön i Heby. Schön tror att det nu kan komma nya förslag i kommunen om att lämna samarbeten inom Västmanlands län. Ordföranden för länsbytarpartiet i Heby, Charlotte Wall, är som väntat nöjd, men om regeringen sedan lyssnar på riksdagen - om det nu blir en uppmaning därifrån - det ifrågasätter hon.