Ungdomar K-märker favoritplatser

Vad blir resultatet om man låter ungdomar K-märka det de tycker är kultur? Den frågan ställde sig Länsmuseet i Västmanlands län, och bestämde sig för att fråga niondeklassare i några skolor runt om i länet.
Helen Sjökvist från Länsmuseet är en av dem som ligger bakom enkäten som gjorts i sju skolor runtom i länet; i Arboga, Hallstahammar, Fagersta, Västerås, Heby, Morgongåva och Östervåla. De flesta som svarat tycker att det är viktigt med K-märkning, och föreslår ofta idrottshallar eller andra platser där de själva tillbringar mycket tid; raggarrundan i Östervåla, till exempel. Men den här enkäten har i alla fall öppnat ögonen för att det finns annat än gamla hus och byggnader som är värt att bevara, säger Helen Sjökvist. -Vems kulturarv är det vi bevarar? En viss grupps, eller allas? säger Helen Sjökvist till P4 Västmanland.