Ökat hopp hos företagen

Framtidstron har ökat hos företagen i Västmanland. Det visar en ny undersökning som ALMI Företagspartner Västmanland har gjort bland små och medelstora företag i länet.

Jämfört med motsvarande undersökning förra året är det till exempel fler företag, 62 procent, som tror på en ökad omsättning de kommande åren.

Enligt ALMI har de små och medelstora företagen i länet klarat sig förhållandevis väl under den ekonomiska krisen och många vågar nu satsa igen.

– Det är mycket positivt att se att siffrorna nu ligger på samma nivåer som de gjorde före den kraftiga nedgången i ekonomin, säger Torbjörn Henningson, VD för ALMI Företagspartner AB.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se