Kritiserad kommunchef avgick?

Den hårt kritiserade kommunchefen i Sala, Rolf Ragnarsson, har under veckoslutet tömt sitt rum och kastat samtliga handlingar.
Om det här betyder att han avgår - eller avgått - är ännu inte känt. Rolf Ragnarsson kritiserades offentligt i slutet av förra veckan av flera medarbetare i kommunledningsförvaltningen. I början av nästa vecka ska han ha ett avgörande samtal med kommunalrådet Carola Gunnarsson.