Många brister upptäckta på företag

Det finns stora brister i arbetsmiljön när det gäller hanteringen av kemikalier, visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort. Två av tre arbetsplatser som besöktes i början av veckan uppfyllde inte kraven.
I Örebro-regionen, som omfattar Örebro, Västmanland och Värmland, har 180 arbetsplatser fått besök under veckan. Under inspektionerna ställdes sammanlagt 350 krav på åtgärder som företagen nu måste göra för att godkännas. Det vanligaste påpekandet var brist på riskbedömning och krav på åtgärder för att ta bort risker, enligt Dan Bäckström, projektledare på Arbetsmiljöinpektionen.