Många nya lärare på Al Fadjer-skolan

Den muslimska friskolan Al Fadjer i Västerås har bytt ut stora delar av lärarkåren efter krav från Skolverket.
Vid sin inspektion i våras ansåg Skolverket att lärarnas kompetens inte var tillräcklig. Av tre lärare på skolan är nu två nya, och rekryteringsprocessen pågår fortfarande. Skolans kritiserade rektor har också bytts ut, men av skälet att hans åsikter om barnuppfostran och aga ansågs olämpliga. Inom kort kommer Skolverket att fatta beslut om Al Fadjer-skolan ska få fortsatt tillstånd att bedriva undervisning eller inte.