Västerås

Konstskola får finnas kvar

Konstskolan i Västerås verkar nu få finnas kvar tills vidare. Västeråsalliansen föreslår nämligen att det ekonomiska stödet till konstskolan ska behållas, men att det minskas.

- Det är ungefär en miljon som man spar och i vår lilla värld är det oerhört mycket pengar. Men nämnden har en budget på ungefär 660 miljoner, och i det sammanhanget är det felräkningspengar. Det säger Hannu Högberg, rektor för konstskolan.

- Det är inte självklart att vi ska bedriva eftergymnasialla utbildningar. Vi har omprioriterat i vuxenutbildning och gymnasiet. Jag kan inte försvara att dra ner bara på vuxenutbildning och gymnasiset och inte på en extrabeställning som konstskolan. Det säger Roger Haddad, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås.