Staten släpper greppet om kulturen

Flera av länets kulturarbetare är positiva till regeringens förslag att det regionala inflytandet över kulturpolitiken ska öka.

Efter en högjudd kulturdebatt och över sexhundra remissvar presenterade regeringen sin kulturproposition i måndags.

Ett av huvudförslagen är att staten ska ta ett steg tillbaka och låta lokala makthavare fördela kulturpengarna, det som har kommit att kallas portföljmodellen.

– Det är helt strålande. Vem har koll på sina kulturutövare om inte regionerna, säger Malinka Persson, ordförande för Kultur i rörelse, ett nätverk för kulturarbetare i Västmanland.

Kritikerna menar att det finns risk för ökad byråkratisering och ökade regionala skillnader. Men Torsten Källberg (FP), landstingsråd med ansvar för kulturfrågor, tycker att det är en bra modell.

– Det blir mera direkt om vi i Västmanland försöker enas om vad vi ska göra åt kulturen i stället för att, som nu, institutioner och föreningar springer och söker pengar både här och där.

Man är på gång att starta en kulturberedning med representanter från landstinget och länets kommuner. Under hösten ska kulturberedningen göra en inventering av Västmanlands kulturliv.

Anders Olsson, producent för frigruppen Teatermaskinen i Riddarhyttan, är även han positiv till att det regionala inflytandet ska öka. Men han har också reagerat på vad som inte finns med i kulturpropositionen.

– Det känns som att det internationella perspektivet inte är så starkt med tanke på att hela världen numera verkligen sitter samman, säger han.

Staffan Andersson
staffan.andersson@sr.se