Gratis tandvård för hemlösa kan bli verklighet

Landstingsfullmäktige behandlar frågan idag. Fri tandvård bidrar till ett bättre liv för de hemlösa, säger folkhälsoutskottets ordförande, Göran Nilsson i ett yttrande.

Det finns exempel från Umeå och Stockholm som erbjuder tandvård för hemlösa, och erfarenheterna därifrån visar att behandlingen måste vara gratis för att de hemlösa ska nyttja den.

Det har också visat sig att det på sikt är en lönsam åtgärd för kommun och landsting, enligt yttrandet.