Otjänligt vatten i Götlunda

Ett vattenprov från Götlunda vattenverk i Arboga har analyserats som otjänligt. Därför bör alla abonnenter anslutna till Götlunda vattenverk koka sitt dricksvatten under helgen.
Alla abonnenter anslutna till Götlunda vatenverk bör koka sitt dricksvatten under minst en minut, innan det används till dryck, matlagning eller tandborstning. Orsaken är att ett vattenprov har analyserats som otjänligt. Två godkända vattenprov måste redovisas innan vatttnet kan godkännas igen. Därför måste alla som tar sitt vatten från Götlunda vattenverk i Arboga koka sitt vatten under hela helgen.