Utökat samarbete i KAK ska spara pengar

För att spara pengar ska de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör hitta fler områden där man kan samarbeta.
De tre kommuncheferna har fått i uppdrag av kommunernas ledande politiker att ta fram en lista på områden där kommunerna ska kunna samarbeta. De tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har en kärv ekonomi och därför har kommuncheferna fått i uppdrag att ta fram en lista på områden där man skulle kunna samarbeta mer för att spara pengar. Sedan tidigare förs diskussioner om att slå ihop räddningstjänsterna, även gymnasieskolorna kan komma att slås samman till en gemensam organisation, och de tekniska förvaltningarna diskuterar ett större samarbete. I december ska kommuncheferna redovisa sin lista på fler områden där kommunerna kan samarbeta.