Götlundabor manas koka vattnet

Alla som är anslutna till Götlundas vattenverk uppmanas under hela helgen att koka sitt dricksvatten. Anledningen är ett prov som togs i tisdags som enligt ett förhandsbesked igår visar att vattnet kan vara otjänligt.
Provet visade på för mycket koliforma bakterier, som är vanligt förekommande i avföring från både människor och djur, och förekomsten av sådana bakterier i vattnet kan betyda att det också finns mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av. Ett nytt prov togs igår och analyseras nu.