LÄNET

Förtidspensionärer får högre bostadstillägg

Regeringen har beslutat att ge förtidspensionärer högre bostadstillägg. Personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning får nu höjt bidrag med upp till 6 600 kronor om året.

För förtidspensionärer som bor i Västmanland uppgår höjningen i snitt till 2 565 kronor om året, enligt de beräkningar som socialdepartementet gjort.

Annika Nordin
annika.nordin@sr.se