Snart börjar vaccineringen

De första västmanlänningarna kommer att få vaccin mot svininfluensan i mitten av oktober, under vecka 43. Det är den senaste uppgiften från Landstinget Västmanland. Men vaccinet beräknas komma till länet om två veckor, vecka 41. Själva vaccineringen dröjer ytterligare två veckor.

Hittills har närmare trettio fall av svininfluensan bekräftats i Västmanland. Precis som i övriga landet har antalet nya fall minskat något den senaste tiden.  

Vaccinet mot svininfluensan beräknas komma till länet om två veckor. Under vecka 43, som inleds den 19 oktober, är det tänkt att de första västmanlänningarna ska vaccineras.  

Först ges vaccin till vårdpersonal och de som tillhör riskgrupperna. Några veckor senare, i början av november, räknar man med att den breda allmänheten kan börja vaccineras. 

Det har inte gjorts någon undersökning över hur många som tänker vaccinera sig i Västmanland men för några veckor sedan gjorde Socialstyrelsen en rikstäckande undersökning. Enligt den tänker sjuttio procent av befolkningen vaccinera sig. 

Smittskyddsläkare Jan Smedjegård berättar att Landstinget Västmanland mött god respons från skolor i Västerås. Över nittio procent av skolelevernas vårdnadshavare har sagt ja till vaccination av sina barn.    

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se