västerås

Utbildning om hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen i Västmanland anordnar idag en spetskompetensutbildning i Västerås som ett led i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig till personal inom socialtjänst, skola, ungdomsmottagning, polis, rättsväsen, flyktingmottagning och andra aktörer som kommer i kontakt med hedersrelaterad problematik.

Det är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro.

Målet är att se till att det finns nyckelpersoner med fördjupad kunskap i de berörda länen.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se