västerås

Västerås stad stäms för kränkning

Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion, BEO, stämmer Västerås stad på 10 000 kronor för en lärares kränkande behandling av en elev.

BEO menar att läraren ska ha försökt bära ut en elev från ett klassrum. Och när eleven vägrade och höll sig kvar försökte läraren bända loss elevens händer.

Enligt BEO var lärarens agerande kränkande gentemot eleven. Det blir nu upp till Västmanlands tingsrätt att ta ställning till frågan.

Terje Lund
nyheterna.vstm@sr.se