Besparingar inom vuxenpsykiatrin

Vuxenpsykiatrin i Västmanland ska spara 14 miljoner kronor, och redan nu har avvecklingen av en avdelning på Lövhaga behandlingshem i Västerås påbörjats.

Landstinget arbetar just nu på att få ner sitt underskott, som befaras bli så stort som 35 miljoner kronor.

Men exakt hur stort underskottet blir meddelas i december.

– Vi jobbar för att effekterna ska bli så små som möjligt för patienternas del, säger Gabriel Cizinsky, resultatområdeschef för vuxenpsykiatrin i Västmanland.

– Alla verksamheter, inte bara psykiatrin måste spara. Vi är ju inte undantagna och vi är kanske de som måste spara mest inom division närsjukvård.

Blir du inte galen som chef att få ett sådant här sparbeting?

– Det är ju väldigt tråkigt och fick man önska så skulle man ju vilja ha mer resurser och kunna bygga ut psykiatrin, men i det här fallet så är verkligheten ett faktum vi inte kan ändra på, säger Gabriel Cizinsky till P4 Västmanland.

Vilka grupper är det som berörs, alltså vad är det för vård de får och behöver?

– Det är flera olika grupper som kan bli berörda och patienter på Lövhaga är ju såna som behöver inläggning, alltså slutenvård och som har svårt att klara eget boende och där är det ju så att det innebär ett ökat tryck och en ökad beläggning på övriga avdelningar, bland annat de som finns på Centrallasarettet.

– Övriga besparingsförslag gäller de som inte är klara ännu och de gäller i första hand de patienter som går i öppenvården på mottagningarna, säger han.

Var ska de här människorna ta vägen?

– Vi kommer ju inte att ta bort verksamheter och lämna de helt utan stöd, det är ju så att andra verksamheter får ta en större del av arbetsbördan. Det är klart att det blir mer påfrestande för den del av psykiatrin som finns kvar, säger Gabriel Cizinsky.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se