skinnskatteberg

Nytt rent vatten kan bli dyrt

Det kan bli kostsamt för Skinnskattebergs kommun att dra vattenledningar från den tilltänkta nya vattentäkten i Färna. Sträckan mellan täkten och tätorten går över en höjd rygg där man kan tvingas schakta i berg för att kunna lägga ner ledningarna.

– Kostnaderna beror ju väldigt mycket på vilka markförhållanden man har. Om man måste schakta i berg så blir det mycket dyrare, säger Anders Perman, civilingenjör på SWECO i Falun som ska utreda förutsättningarna för användande av den nya täkten.

Skinnskattebergs kommun är i stort behov av en ny vattentäkt, eftersom vattnet från täkten i Riddarhyttan inte håller tillräckligt hög kvalitet. Förra sommaren borrades en brunn strax söder om Färna och prover visar att där finns tillräckligt med bra vatten.

– Ja, det är ett bra vatten. Det kommer att krävas ganska lite behandlig för att få det till ett bra dricksvatten, säger Anders Perman.

Men sträckan från den nya brunnen in till tätorten är ganska lång och innehåller flera partier där man kan tvingas schakta i berg. Vilket alltså gör att kostnaderna kan springa iväg.

– Ja, i och med att det går över en höjd rygg egentligen, det är ett höjt parti mellan Färna och Skinnskatteberg. Så det gäller ju att hitta en kostnadseffektiv dragning av ledningen.

Hur många och stora bergspartier det handlar om vet man dock först när utredningen är klar. Nu ska man göra en kartstudie över hur man skulle kunna lägga den ungefär 15 kilometer långa vattenledningen, sen måste den kontrolleras i fält innan ett förslag kan presenteras för kommunpolitikerna.

Något man hoppas kunna göra innan årsskiftet, om bara vädret tillåter.

– Om det inte kommer snö nu den närmsta tiden. Det är ju en förutsättning för att det här ska kunna bli klart, avslutar Anders Perman civilingenjör och utredare på SWECO i Falun.

Jenny Berggren
nyheterna.vstm@sr.se