Länet

SRF kritiserar taltidningsbesparing

Synskadades Riksförbund (SRF) i Västmanland är kritiska till att Västmanlands kommuner och landsting, VKL, beslutat att minska anslaget till taltidningarna i länet. Från nästa år minskar anslaget med 300 000 kronor taltidningen har redan sagt upp en anställd.

SRF:s ordförande Yngve Andersson är orolig för att taltidningarna nu blir sämre:

– Känner sig väl mer oroad att taltidningen ska minska sin kvalitet och inte bli den förnämliga produkt som den är i dag, säger han.

Redan 1962 startade taltidningsverksamheten i Västmanland och sedan början av 80-talet finns 11 tidningar, varav en är länstidning. Ägaren Västmanlands Kommuner och Landsting har föreslagit att den som får tidningen också ska betala en prenumerationsavgift, men det förslaget tycker inte SRF:s ordförande Yngve Andersson om: 

-- Det anser jag helt förkastligt det förslaget också. Den här tidningen vänder sig till synskadade och faktum är ju att många synskadade är ju äldre och pensionärer. Man är inte en betalningsstark grupp, säger han.

Han fortsätter:

– Sedan är det ju väldigt odemokratiskt att vi synskadade ska behöva betala för att få en information som andra på ett självklart sätt får gratis genom synen. Det ska självklart vara kostnadsfritt, säger Yngve Andersson.

VKL:s styrelseordförande moderaten Elisabeth Unnell säger att VKL inte kommer att ändra sitt beslut eftersom de inte har mer pengar till taltidningarna.

Annika Nordin
nyheterna.vstm@sr.se