Sala

JO kritiserar Salbergaanställd

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot en anställd på Salbergaanstalten. Detta efter en skriftlig kommentar från den anställde som JO kallar "ytterst olämplig".

Bakgrunden till det inträffade var att en fånge förflyttats till ett mindre rum efter att han riktat hot mot en annan fånge. Enligt anstalten gjordes förflyttningen av ordningsskäl, men när den intagne själv ville veta varför han förflyttats svarade den anställde att citat "om man får förmåner ska man vara rädd om dem och inte missköta sig. JO kallar uttalandet "ytterst olämpligt".

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se