Arboga

Avtal om ensamkommande flyktingbarn

Oppositionspartierna i Arboga vill att kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I en gemensam interpellation till ordföranden i socialnämnden, socialdemokraten Agneta Bode, skriver representanter för de borgerliga partierna och miljöpöpartiet att de vill att Arboga sluter avtal med Migrationsverket om ett mottagande av åtminstone ett par stycken ensamkommande flyktingbarn.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se