Länet

Ny information om vaccineringen

Landstinget i Västmanland kommer nu att erbjuda den som vill vaccinera sig mot både svininfluensan och den vanliga säsongsinfluensan att kunna göra det vid ett och samma tillfälle. Detta efter nya rekommendationer från läkemedelsverket, meddelar smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Han berättar också om ett fel i en broschyr som skickats ut till hushållen. Där står att man rekommenderar två doser till alla som ingår i riskgrupper, men den rekommendationen har ändrats och gäller nu bara vissa i riskgrupperna. Dessa är de med nedsatt immunförsvar eller lever- eller njursvikt. Även barn under 13 år rekommenderas två doser.

I broschyren har heller inte de nya rekommendationerna om vaccination av barn mellan sex månader och tre år kommit med.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se