Skinnskatteberg

Brottsförebyggande råd på gång

Till våren kan Skinnskatteberg få ett brottsförebyggande råd. Majoritetspartierna i kommunen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna lämnar idag in en gemensam motion om att starta ett råd.

Syftet med ett brottsförebyggande råd är att lyfta fram de frågor som handlar om att minska brottsligheten och därmed öka tryggheten för invånarna i Skinnskatteberg.

Arbetet är tänkt att bedrivas i samverkan med kommunens ledning, kommunens verksamheter, närpolisen, organisationer, näringsliv och enskilda medborgare.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se