Köping, Arboga, Kungsör

Billigare sophämtning

För tredje året i rad sänks renhållningstaxan i Köping, Arboga och Kungsör. Samordningsvinster är den främsta orsaken.

För två år sedan lämnade Köping, Arboga och Kungsör över ansvaret för renhållningen till den gemensamma organisationen Västra mälardalens kommunalförbund.

Sedan dess har renhållningstaxan sjunkit med några procent varje år. Det vanligaste abonnemanget för en villa kostar i dag drygt 2 600 kronor. 

Att det har blivit billigare beror på samordningsvinster, enligt Jan-Erik Widén, renhållningschef på Västra mälardalens kommunalförbund.

– Men vi har också jobbat mycket med att sänka kostnaderna, säger han.

En annan orsak till de sjunkande priserna är att förbränningsskatten slopas under nästa år.

Staffan Andersson
 nyheterna.vstm@sr.se