Skinnskatteberg

Enigt fullmäktige beslutade om budget

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg antog igår enhälligt kommunstyrelsens förslag till budget för 2010. Inom grundskolan införs ett resurstilldelningssystem med grundbemanning som innebär en successiv anpassning av personal till antalet elever.

Dessutom får utbildning och kulturutskottet en tillfällig utökad budgetram med två miljoner kronor på grund av nya regler inom skolan.

Kommunalskatten ska vara oförändrad, och brukaravgifter för vatten och avlopp höjs med cirka tre procent.

Det är några av de beslut som togs igår.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se