Röd strävan efter grönt samarbete

Socialdemokrater och vänsterpartister i flera av länets kommuner har öppnat för ett samarbete med Miljöpartiet, trots att Miljöpartiet har ett pågående samarbete med borgerliga partier. Det socialistiska blocket vill gärna se samma rödgröna koalition lokalt som på riksplanet. Den här strävan gäller även i landstinget, åtminstone från socialdemokratiskt håll.

– För min del känns det naturligt att ha ett samarbete med Miljöpartiet. Jag har ju varit med om det tidigare när jag var i Västerås kommun som politiker, och det fungerade alldeles utmärkt, säger Denise Norström, gruppledare och oppositionsråd för Socialdemokraterna i landstinget Västmanland. 

Men det var väl ändå så att Miljöpartiet klev av det samarbetet? Så väldigt bra kan det väl inte ha fungerat då? 

– Nej, men jag utgår ju från det samarbete som jag hade, och jag hade det med Andreas Porswald bland annat, i den nämnd som jag var ordförande för, säger Denise Norström. 

Andreas Porswald jobbar kvar inom kommunpolitiken i Västerås, i allians med de borgerliga. I landstinget heter gruppledaren för Miljöpartiet Thomas Wihman. Han samarbetar också med de borgerliga och med Sjukvårdspartiet, i en majoritet med totalt sex partier. Thomas Wihman bär inte på samma rödgröna förhoppningar som socialdemokraternas Denise Norström. 

– Jag tycker alltså att det är intressant att vi nu har ett samarbete som innefattar sex partier. Det betyder alltså en bred samling i landstinget. Jag tror att medborgarna uppskattar att vi har en bred samlingsregering, säger Thomas Wihman. 

Du ser inget behov av att byta samarbetspartner? 

– I dagsläget gör jag inte det därför att det är så mycket som pågår just nu, och utifrån min horisont vill jag naturligtvis fortsätta det, säger Thomas Wihman, miljöpartistiskt landstingsråd i Västmanland. 

Monica Elfström
monica.elfstrom@sr.se