västerås

Stadshusentrén invigs

På söndag invigs den nya entrén till stadshuset. Renoveringsarbetet, som har pågått sedan i juni, har kostat 10 miljoner kronor. "Nu blir förutsättningarna för bra personlig service i stadshuset bättre" säger enhetschef Peter Engström.

– Syftet är att kunna ge bättre service till västeråsarna. Vet man inte vart man ska vända sig så vänder man sig hit och antingen svarar vi på frågorna eller så lotsar vi vidare, säger Peter Engström, enhetschef på konsult och service.

Målet med ombyggnationen av stadshusentrén har varit att göra det enklare för Västeråsarna att uträtta ärenden i stadshuset, att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och säkerhetstänket.

Under renoveringsarbetet har man bland annat öppnat upp den tidigare "inboxade" receptionen, ställt in ett antal publika datorer som kan användas för olika ärenden inom Västerås Stad och ordnat bättre mötesplatser för besökare och personal på stadshuset. Till exempel i form av sittgrupper ute i entrén och speciella sammanträdesrum.

-- Dels har vi förbättrat tillgängligheten. Nu har funktionshindrade mycket större möjligheter att komma upp i huset och använda våra lokaler. Men vi har även sett till att det här blir en bättre yta att möta västeråsarna på, säger Peter Engström, enhetschef på konsult och service.

Han berättar vidare att pengarna som lagts till renoveringen även har använts till att utbilda personalen som jobbar i entrén. För i samband med att den nya receptionen öppnas på söndag, byter också receptionisterna namn - till samhällsvägledare.

--Det är för att visa att vi har mycket mer kompetens än tidigare. Nu ska vi kunna hjälpa till med de vanligaste frågorna, så att besökare inte ska behöva ta det hela vägen upp och springa runt uppe i huset. säger Tina Bohman, samhällsvägledare i stadshuset.

Meningen är att fler ärenden ska kunna uträttas i stadshusets entré. Till exempel ska besökare kunna skriva ut ritningar och kartor där istället för att behöva gå stadsbyggnadskontoret eller lantmäteriförvaltningen

– Ja, precis. Det ä ju det som är tanken, att vi ska öka tillgängligheten och göra det lättare för Västeråsarna, säger Tina Bohman, samhällsvägledare i den nya stadshusentrén i Västerås.

Jenny Berggren
nyheterna.vstm@sr.se