Länet

Vårdcentral för flyktingar blir kvar

Den speciella vårdcentralen för flyktingar i länet blir kvar. Asyl- och integrationshälsan har de senaste tre åren drivits som projekt, men den första februari nästa år övergår den till ordinarie verksamhet inom Division Närsjukvård.

Asyl- och integrationshälsan är basen i landstingets flyktingsjukvård och har tre uppdrag. Den erbjuder akutsjukvård till asylsökande och fungerar som en familjeläkarmottagning till dem som nyligen fått ett uppehållstillstånd. Dessutom ska asyl- och integrationshälsan erbjuda hälsoundersökningar till flyktingar och dem som nyligen fått uppehållstillstånd.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se