Bötessystem väntar primärvården

Nästa år väntar böter för de familjeläkare i Västmanland som inte ser till att patienterna kan komma i kontakt med dem. Så vill landstinget sätta press på primärvården så att tillgängligheten ska förbättras, enligt landstingsråd Birgitta Andersson (C).

– Det som vi också är på väg att införa är ett bötessystem för familjeläkarna. Om man inte når den tillgänglighet som vi har satt upp som mål, så kommer man att få ett avdrag på vårdpengen utifrån de kvalitetsmål som vi har satt. Det kommer att mätas varje månad och om man inte kommer upp till de målen så blir det ett avdrag, säger Birgitta Andersson är centerpartistiskt landstingsråd. 

Sjukvårdspartiets Gunnar Stenås tror också på idén med bötessystem. 

--  Man måste ju organisera arbetet på något annat sätt på de här vårdcentralerna, och är det så att man inte gör det så ska man naturligtvis på något sätt betala för det, tycker jag, säger Gunnar Stenås, Sjukvårdspartiet. 

Även Juha Rundgren, vänsterpartistiskt oppositionsråd kan tänka sig ett bötessystem inom primärvården. 

– För tillgängligheten till primärvården är det helt avgörande att man kommer fram på telefon. Det är den första kontakten man vill ha. Är det så att ekonomiska styrmedel, alltså något slags bötesstraff för de som inte sköter sig eller organiserar arbetet så att det blir bra, om ett sådant system fungerar så är det bra, säger Juha Rundgren, Vänsterpartiet. 

Men socialdemokratiska oppositionsrådet Denise Norström är betydligt mer tveksam. 

– Vi har ju inte sett hur det bötessystemet ska se ut. Men jag tycker man ska fundera över om det är bara böter och piska, eller ska man ta ett grundgrepp, alltså ett helhetsgrepp, över det här och försöka inom landstinget se till att man har likvärdiga system, att det faktiskt fungerar. 

– Jag ifrågasätter varför man ska straffa hela tiden istället för att arbeta med problemet och se om det är någonting som vi tillsammans kan lösa. Det kan faktiskt handla om att vi har fel fördelning av pengar, säger Denise Bergström, Socialdemokraterna.

Förslaget om bötessystem kommer att behandlas av landstingsstyrelsen i december och är tänkt att träda i kraft 2010.