Västerås

Akuten har läget under kontroll

Akutmottagningen på Centrallasarettet i Västerås märker av att svininfluensan håller på att nå en topp. Av de totalt 150 patienter som söker vård på akuten varje dygn har 15 av dem influensasymptom, men enligt sektionsledare Marie-Louise Kumlin är läget under kontroll.

– Ja, absolut. Det är under kontroll. Men det bygger verkligen på att man helst går till sin familjeläkare i första hand. Att de gör en bedömning, är det sjukhusvård som behövs? För det är verkligen inte alla som behöver sjukhusvård, säger Marie-Louise Kumlin.

Många av de som kommer till akuten är gamla och kroniskt sjuka och en del av dem behöver läggas in. Andra är oroliga och vill att sjukvården ska undersöka dem. Svininfluensan skapar mycket oro.

Enligt smittskyddsläkare Jan Smedjegård är mellan 11 000 och 12 000 västmanlänningar sjuka i svininfluensa just nu, men antalet sjuka ökar hela tiden. Smittan sprids snabbt i skolor och på arbetsplatser.

I början av september fanns farhågor om att smittade patienter skulle komma till akuten oanmälda och sätta sig i väntrummet och smitta ner personal och andra patienter.

Och visst har personal blivit sjuka och dessutom fått lov att vara hemma med sjuka barn, men man har ändå klarat av situationen. Och de flesta patienterna ringer innan de kommer och slussas då in i de två isolerinsrum som finns.

Men fortfarande ringer allt för många till akuten för råd och det har personalen inte tid att hjälpa till med. De hänvisar istället till det nya rådgivningsnumret 1177.

När jag kom till akuten den här dagen satt fyra patienter i väntrummet, när jag går en halvtimme senare har den siffran ökat till 12. Men personalen är luttrad och vet att det svänger fort:

– Vi har alltid en peak på hösten och vintern. Det går mycket infektionssjukdomar nu, influensa, magsjuka och förkylningar. Men vi löser det, på akuten är aldrig en dag den andra lik, säger Marie-Louise Kumlin.

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se