västerås

Rederi får pris för tillgänglighet

Västerås stads tillgänglighetspris 2009 tilldelas Rederi Mälarstaden. Rederiet får priset för att ha underlättat för funktionshindrade att ta sig ut i Västerås skärgård genom att förändra och förbättra båten Havsörnen.

Båten har försetts med bland annat ramp, högtalaranläggning och hörselslinga.

Syftet med priset är att öka drivkraften för att skapa en mer tillgänglig stad.

Priset delas ut på den internationella handikappdagen den tredje december i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Elisabeth Adolfsson
nyheterna.vstm@sr.se