Få kvinnor i kommunala bolag

Män dominerar i styrelserna för länets kommunala bolag. I de största kommunala bolagen är en femtedel av styrelseledamöterna kvinnor.

P4 Västmanland har gjort en sammanställning av könsfördelningen i de kommunala bolagsstyrelser som finns i länet.

Vi har valt att titta på det största kommunala bolaget i varje kommun. I styrelserna för de största kommunala bolagen är 21 procent av ledamöterna kvinnor.

I styrelsen för Kungsörs fastigheter finns ingen kvinna representerad. Per Strengbom (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungsör, tror att det är en slump.

– Varje parti utser sina representanter och jag kan tänka mig att man har valt ut de som är mest intresserade av fastighetsfrågor. Då har det slumpat sig så att det är män i det här fallet, säger han.

Ytterst är det fullmäktige i varje kommun som beslutar vilka politiker som ska sitta i de kommunala bolagsstyrelserna.

I Kungsör har fullmäktige inte tagit någon hänsyn till könsbalansen, berättar Per Strengbom. Men det kan bli ändring på det.

– Vi ska tillsätta en parlamentarisk grupp som ska titta på tillsättningen av nämnder och styrelser inför nästa mandatperiod. Den här frågan kan vi naturligtvis lyfta i samband med detta.

I Norge har man nyligen stiftat en lag för att få en jämnare könsfördelning i kommunala bolagsstyrelser.

– Om man ska lagstifta är jag kanske inte rätt man att uttala mig om. Men visst vore det väl bättre med en något jämnare fördelning, säger Per Strengbom (S).

Staffan Andersson
nyheterna.vstm@sr.se