köping

Lagbrott när barn placeras i familjehem

Socialtjänsten i Köping får mycket hård kritik för hur de hanterar familjehemsplaceringar. Enligt länsstyrelsen bryter Köpings kommun mot lagen på flera punkter och riskerar barnens rättssäkerhet.Katarina Pihl, samordnare för sociala frågor på länsstyrelsen, anser att det är allvarligt.

– Det kan ju innebära att barnet kan fara illa i ett familjehem för det är ju ingen som har kontroll. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret och som också tagit på sig ansvaret att se till att barnet har det bra, säger Katarina Pihl till P4 Västmanland.

Länsstyrelsen har granskat tio familjehemsplacerade barn i åldrarna 4-18 år.

Lagstiftningen är väldigt tydlig när det gäller kommunens skyldigheter när man flyttar ett barn till ett familjehem; det är ett stort ingrepp och man vill skydda barnen.

Ett av lagkraven är att socialsekreterarna måste besöka eller kontakta barnet minst var sjätte månad, men det hade inte skett i något av fallen. I stället hade det tagit upp till 18 månader innan en del barn kontaktats.

De familjer som barnen skulle flyttas till hade inte kontrollerats av socialsekreterna, vilket innebär att de kan ha förbud mot att ta emot fler barn utan att Köpings kommun är medveten om det.

Dessutom fanns det varken en vårdplan för barnen eller en plan för hur familjehemsplaceringen skulle genomföras.

Katarina Pilh förklarar vad det innebär för barnet:

– Att barnet inte vet när det ska få komma hem, eller hur umgänget ska se ut med mamma och pappa. Vilket extra stöd ska barnet få i skolan? Hur träffar jag min mormor och morfar och farmor och farfar?

Katarina Pihl säger att kommunen får kritik på samtliga punkter, men det allvarligaste är att de inte har lagt upp vårdplaner för barnen.

– Man måste ha en vårdplan för att veta hur vården ska bedrivas. Det är ju för att både barnet och föräldrarna ska veta vad de har att ta ställning till. Vad det innebär att familjehemsplacera ett barn, och vad innebär det för barnet, säger Katarina Pihl till P4 Västmanland.

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se