Länet

Ökning av socialbidrag i Västmanland

Allt fler svenskar får socialbidrag. Kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökade med 19 procent tredje kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period förra året. I Västmanland hade Surahammar den största ökningen, 26 procent.

Bara i en kommun i länet minskade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Det gäller Norberg, där utbetalningarna av socialbidrag minskade med 11 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

I Västmanland som helhet var ökningen 15 procent.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se