Västerås

Bjurhovdaskolan anmäld av förälder

Skolinspektionen granskar Bjurhovdaskolan i Västerås efter en anmälan riktad mot skolan. Det är mamman till en elev på skolan som kräver att något görs åt situationen.

Mamman har i ett långt brev beskrivit de kränkningar eleven utsatts för under lång tid. 

Hon skriver att skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa detta och gör nu alltså en anmälan till Skolinspektionen. 

Myndigheten kräver att skolan yttrar sig över det som skett. Bjurhovdaskolan är en grundskola med upp till 6:e klass.