fagersta

Att vara hemma på jobbet spar el

Fagersta Stainless som bland annat tillverkar rostfri valstråd, har sänkt sin elförbrukning med 15 procent jämfört med 2004. Enligt kvalitetschefen ska man bete sig lika på jobbet som hemma.

 Minskningen beror på att företaget har genomfört en rad effektiviseringsåtgärder. 

– Framförallt är det våra körsätt i processerna, vi ska ju hushålla med energin, säger Lars Nilsson, kvalitetschef på Fagersta Stainless. 

För fem år sedan startade Energimyndigheten ett program för att effektivisera energianvändningen inom industrin. Fagersta Stainless och drygt 100 andra företag har deltagit i programmet. 

Som morot har företagen beviljats skattebefrielse på el som används i produktionsprocesser. 

Fagersta Stainless har kartlagt sin energianvändning, utbildat personalen och genomfört en rad åtgärder för att sänka sin energiförbrukning. 

Lars Nilsson jämför med hur det fungerar i ett vanligt hushåll. 

– Vi är ju väldigt noga hemma med att vi släcker lysen, och spisen är inte vara påslagen onödigt mycket. Vi ska ju bete oss likadant på arbetet som hemma. Det gäller ju att hushålla med resurser, helt enkelt. 

Fagersta Stainless är ett av de företag som har lyckats allra bäst i Energimyndighetens program.  

De har sänkt elförbrukningen med 15 procent vilket motsvarar 9 000 megawattimmar per år. Det är lika mycket el som 360 villor förbrukar per år. 

– Det är ju väldigt, väldigt små investeringskostnader på det är. I princip har det inte kostat någonting, säger Lars Nilsson, kvalitetschef på Fagersta Stainless. 

Staffan Andersson
staffan.andersson@sr.se