Kungsör

Barnskötare sägs upp

23 barnskötare i Kungsör har nu varslats om uppsägning. Orsaken är att det är för många barnskötare i förhållande till antalet barn, rappporterar Bärgslagsbladet i dag.

Varslet blev större än kommunen hade räknat med från början.

Av de 23 barnskötare som varslats om uppsägning sägs 18 upp helt och hållet. Övriga 5 har erbjudits andra tjänster inom kommunen, uppger Bärgslagsbladet.

Annika Nordin
nyheterna.vstm@sr.se