Fagersta

"Sparförslag slår mot de svagaste"

Att flytta Fagerstas psykiatriska mottagning till Köping eller Sala, är ett av de sparförslag som politikerna ska ta ställning till vid landstingsstyrelsens möte i januari. Men förslaget väcker ont blod i de norra delarna av Västmanland. Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson skräder inte orden.

– Men någonstans måste man ju faktiskt säga att, nu får det faktiskt räcka. Det är så hejdlöst att, som i det här fallet, ge sig på dem som är absolut svagast i samhället, psykiskt sköra människor, och dessutom ge sig på en väl fungerande verksamhet, säger Stig Henriksson som är vänsterpartistiskt kommunalråd i Fagersta.

En av dem som har varit med i diskussionerna under tiden som flyttförslaget har tagits fram är Gabriel Cizinsky, som är resultatsområdeschef  för vuxenpsykiatrin i Västmanland. Han håller med Stig Henriksson om att detta inte är ett optimalt beslut. 

– Helst skulle vi vilja bygga ut och inte tvärtom. Men eftersom ekonomin är som den är, och man räknar med ett vikande skatteunderlag, så förstår vi att det orealistiskt, att vi tvärtom tyvärr måste krympa. Diskussionen har handlat om var det i sådant fall skadar minst, säger Gabriel Cizinsky . 

Men enligt Gabriel Cizinsky handlar det om en prioriteringsfråga. 

– Vi är ålagda att spara ett visst antal miljoner. På något sätt måste vi göra det. Var vi än sparar någonstans så kommer ju det att beröra den verksamheten. Det är ofrånkomligt, säger Gabriel Cizinsky, resultatsområdeschef för vuxenpsykiatrin i Västmanland.   

Om flyttbeslutet godkänns av politikerna kommer antagligen viss verksamhet vara kvar i Fagersta. Det skulle till exempel vara en eller två sköterskor som kan finnas där på vissa bestämda tider. Men det tror inte Stig Henriksson på förrän han ser det med egna ögon. 

– Det där har vi hört förut när det gäller den somatiska delen, att man kan skicka upp folk också från Västerås. Och det har ju varit ett så frivilligt åtagande, så de specialisterna har vi aldrig sett röken av generellt sett, säger Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson (V).

Johanna Ravhed
nyheterna.vstm@sr.se