Landstinget förändrar ersättningssystem

Vid halvårsskiftet nästa år blir det förändringar i sättet familjeläkarmottagingarna får betalt av landstinget. Det klubbades igenom i landstingsstyrelsen igår.

Idag betalar man ersättning utifrån de listade patienternas ålder, men i det nya systemet ska man också titta på vårdtyngden, som man räknar fram utifrån de diagnoser som ställs vid läkarbesök på vårdcentralerna.

En annan faktor som också kommer att spela roll för hur mycket vårdcentralen får betalt för en listad patient är så kallad socioekonomiskt index. Det innebär är att man också tar hänsyn till de varierande sjukvårdsbehov som finns i olika områden och befolkningsgrupper.

Innan införandet ska ärendet också konfimeras i landstigsfullmäktige i februari.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se