Fagersta

Självkritisk chef på Sundbo

Över hundra ungdomar på de statliga ungdomshemmen i landet hölls i perioder inlåsta i isoleringsceller utan laglig grund under förra året. Men de här uppgifterna fanns inte med i den rapport som Statens institutionsstyrelse lämnade till regeringen i tisdags - något som får kritik från bland annat BRIS, Barnens Rätt i Samhället. På ett av ungdomshemmen, Sundbo i Fagersta, skedde i somras en isolering utan laglig grund.

Arne Andersson, institutionschef på Sundbo, säger att Sundbo är en av de ungdomshem som har de mest våldsamma ungdomarna. Vid varje isolering av en våldsam ungdom måste personalen kontakta jourhavande chef. Det gjordes även i det här fallet och chefen beordrade då att isoleringen omedelbart skulle avbrytas. Händelsen betecknades som så allvarlig att den rapporterades till personalansvarsnämnden och en anställd fick en varning.

Händelsen inträffade alltså i somras och finns inte med i rapporten till Statens institutionsstyrelse. Den rapporten handlar alltså om isoleringar under 2008. Och Arne Andersson, institutionschef på Sundbo ungdomshem i Fagersta, säger att det är svårt att kontrollera isoleringarna på Sundbo under förra året.

– Om det är dålig dokumentation så är det självklart svårt att granska, men historiskt sett har det blivit förändringar i dokumentationen och även högre krav från vår myndighet.

– Oftast finns det grund för själva avskiljningen, men jag själv tycker att vi haft en för dålig dokumentation, säger Arne Andersson, Sundbo ungdomshem i Fagersta.

Audrey Erath
nyheterna.vstm@sr.se