Översyn ska ge bättre mottagning

Landstinget Västmanland vill göra en översyn av ungdomsmottagningarna i länet. Idag har länets åtta ungdomsmottagningar olika öppettider och olika förutsättningar att ta emot och hjälpa ungdomar. Översynen välkomnas av personal på ungdomsmottagningen i Västerås.

– Det har jag väntat på i flera år. Det behöver tas ett nytt grepp kring ungdomsmottagningsverksamheten. I och med att det inte finns några nationella riktlinjer eller riksdagsbeslut så kan det se väldigt olika ut i landet, säger Marie Larsson, som är barnmorska och chef på ungdomsmottagningen i Västerås.

I veckan beslutade landstingsstyrelsen att länets ungdomsmottagningar ska genomgå en översyn. Länets åtta ungdomsmottagningar ser mycket olika ut idag, det finns allt från barnmorskemottagningar på mindre orter som görs om till ungdomsmottagning några timmar i veckan till mottagningen i Västerås som har öppet mellan kl. 8.00-17.00 varje veckodag och som hittills i år tagit emot 11000 ungdomar.

På de mindre mottagningarna finns heller inte alla de yrkesgrupper som behövs, som läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska. Det är heller inte säkert att det finns informationsmaterial att lämna ut till ungdomar. Det här behöver förbättras, tycker landstingspolitikerna, som därför beslutat om översynen.

De ungdomar som kommer till ungdomsmottagningen behöver hjälp med allt från kuratorssamtal till preventivmedel och provtagningar. Marie Larsson hoppas att mottagningarna i framtiden ska kunna ta emot fler ungdomar som mår psykiskt dåligt;

– Genom att tillföra mer resurser till ungdomsmottagningarna skulle vi kunna ta emot fler ungdomar som egentligen inte behöver gå till barn och ungdomspsyk. Då kan de fungera mer som en specialistenhet, säger Marie Larsson.

Landstingets översyn ska vara klar i april.

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se