Rektor i Kungsör slutar

Rektorn för Kung Karls skola i Kungör, Carina Blank, har nu sagt upp sig från sin tjänst. Något som barn- och utbildningschefen i kommunen, Hans Ringström, tycker är synd.

– Det är mycket tråkigt att Carina Blank har valt att sluta arbeta som rektor här i Kungör. Det säger Hans Ringström, barn- och utbildningschef i Kungsör.

Skolledningen kommer närmast att utse en tillförordnad rektor, och samtidigt börjar man leta efter en ny rektor till skolan som har elever i årskurserna sex till nio.

– Jag har haft diskussioner med de fackliga företrädarna, och även med politikerna, och vi kommer att gå ut och göra en rekrytering, säger Hans Ringström.

Carina Blank säger själv att orsaken till att hon slutar är den hårda arbetsbelastning som hon haft. Hon kommer att tillträda en tjänst som lärare i en annan kommun. Att hon slutar har absolut ingenting att göra med den händelse nyligen när en elev blev misshandlad på skolan.

Inte heller läraren Sven-Erik Profors, som är facklig representant för Lärarnas Riksförbund på Kung Karls skola, vill vara med i radio. Men han håller med Hans Ringström om att det är tråkigt att Carina Blank slutar.

En annan skolfråga som har diskuterats mycket i Kungsör de sista åren är elevernas resultat och betyg. De har varit ganska dåliga. Resultaten var som sämst 2007, men vid den senaste skolavslutningen i våras, så hade elevernas betyg klart förbättrats. Men inte heller det har något samband med att rektorn slutar.

Det är det som gör det väldigt olyckligt, för Kung Karls skola uppvisade mycket bättre studieresultat i våras. Rektor har tillsammans med personal bedrivit ett enormt utvecklingsarbete och det är viktigt att vi inte tappar fart i det utvecklingsarbetet, säger Hans Ringström.

Kennet Lindquist
nyheterna.vstm@sr.se