Föräldrar kan söka jämställdhetsbonus

Drygt 300 föräldrar i Västmanland kan söka försäkringskassans jämställdhetsbonus. I dagarna kommer en ansökan hem i brevlådan. Som mest kan föräldrarna få 13 500 kronor, summan delas ut till de som delar jämt på föräldradagarna.

Pengarna sätts in på föräldrarnas skattekonto.

Bonusen infördes av den borgerliga regeringen som ett sätt att få fler pappor att ta ut föräldra-ledighet.

Den gäller enbart för familjer som har barn som fötts eller adopterats efter den 30 juni 2008.

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se